Altres processos participatius

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'EIXAMPLE DE CALONGE 2022

SESSIÓ DE RETORN: 13 D'ABRIL DE 2023 A LES 19.30 H. A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT.

En aquests moments, l'Ajuntament ja ha redactat el projecte de reurbanització. Per aquest motiu, impulsem novament una sessió adreçada als veïns i a les veïnes del barri de l'Eixample, en la qual es realitzarà el retorn del projecte que s'ha redactat i que està previst tramitar a continuació. 

 

SESSIÓ DE DEBAT: 7 DE JULIOL DE 2022 A LES 18.30 H. A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT.

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni està elaborant el projecte de reurbanització del barri de l'Eixample de Calonge. 

S'ha realitzat un treball previ de diagnosi per detectar necessitats i elements de millora en matèria de pavimentació i serveis urbans, del qual han sorgit diferents propostes i criteris d'actuació.

Amb l'objectiu d'escoltar l'opinió dels veïns i veïnes, impulsem una sessió participativa on compartirem la diagnosi i validarem les propostes plantejades, per a ser incloses al nou projecte de reurbanització del barri de l'Eixample.

Aquest procés participatiu ve motivat per l'equip de govern de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la finalitat de captar necessitats i involucrar la ciutadania en la gestió dels afers municipals.

 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PLA LOCAL D'HABITATGE 2021-2026

24 DE FEBRER DE 2021 A LES 18.30 H. AL PALAU FIRAL DE SANT ANTONI.

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni impulsa un procés participatiu amb l'objectiu de recollir propostes dels veïns i de les veïnes per a ser incloses al Pla Local d'Habitatge 2021-2026, que actualment es troba en procés de tramitació.

El PLH és un document tècnic que defineix un conjunt d’estratègies i actuacions en matèria d’habitatge per aplicar al municipi, detallant els objectius i les accions a desenvolupar en els propers 6 anys.

Consta bàsicament de dos apartats diferenciats:

1.- Diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi.

2.- Pla d’acció amb objectius i propostes d’actuació.

Per tal que la ciutadania pugui examinar-lo i presentar propostes, hem publicat un document explicatiu del PLH aprovat inicialment, disponible en aquesta pàgina i també a la web de l’Ajuntament al següent enllaç:

https://www.calongeisantantoni.cat/municipi/noticies/5d6f428d-5f91-4aeb-b362-8e57e3b55812

Finalitzada la sessió de debat, les propostes presentades seran analitzades pels serveis tècnics municipals per valorar la seva viabilitat.

Les propostes validades seran incloses al PLH i elevades al Ple municipal per a la seva aprovació definitiva.

Aquest procés participatiu, que compta amb una subvenció de la Diputació de Girona, ve motivat per l'equip de govern de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la finalitat de captar necessitats i involucrar la ciutadania en la gestió dels afers municipals.

 

Comparteix amb els amics per què hi diguin la seva!

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies